Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

Posiedzenie w dniu 3 grudnia 2019 r. o godz. 9.00 w sali 202 w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego.

Porządek posiedzenia:
1. Petycja dot. zmiany uchwały Nr IV/62/19 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 28 stycznia 2019 r.
2. Petycja dot. sprzeciwu wobec budowy obiektów w zakresie hodowli zwierząt i przetwórstwa mlecznego
3. Sprawy różne.