Komisja Statutowa

Komisja Statutowa, to doraźna komisja, która została powołana, aby wprowadzić zmiany w Statucie Województwa Świętokrzyskiego.

Skład Komisji:

  1. Przewodniczący: Andrzej Swajda
  2. Zastępca: Henryk Milcarz
  3. Grzegorz Gałuszka
  4. Małgorzata Stanioch
  5. Izydor Grabowski
  6. Jan Maćkowiak
  7. Marek Strzała