Komisja Budżetu i Finansów

Komisja Budżetu i Finansów działa w zakresie spraw budżetu i planów finansowych Województwa, funduszy celowych, pozyskiwania i łączenia środków publicznych i prywatnych w celu realizacji zadań z zakresu użyteczności publicznej.

Skład Komisji:

  1. Przewodnicząca: Bogusława Wypych
  2. Zastępca: Izydor Grabowski
  3. Beata Napierała
  4. Jan Maćkowiak
  5. Janusz Koza
  6. Bartłomiej Dorywalski
  7. Arkadiusz Bąk
  8. Andrzej Pruś
  9. Małgorzata Stanioch