Komisja Edukacji, Kultury i Sportu

Komisja Edukacji, Kultury i Sportu działa w zakresie spraw edukacji i szkolnictwa wyższego, kultury i ochrony jej dóbr, a także kultury fizycznej i sportu.

Skład Komisji:

  1. Przewodniczący: Grzegorz Świercz
  2. Zastępca: Izydor Grabowski
  3. Sławomir Marczewski
  4. Tadeusz Kowalczyk
  5. Małgorzata Stanioch
  6. Marek Strzała
  7. Andrzej Pruś
  8. Krzysztof Dziekan