Komisja Strategii Rozwoju, Promocji i Współpracy z Zagranicą

Komisja Strategii Rozwoju, Promocji i Współpracy z Zagranicą działa w zakresie spraw:

 • strategii rozwoju województwa, a w szczególności programów wojewódzkich,
 • polityki rozwoju województwa,
 • tworzenia właściwych warunków dla powstawania i działania nowych podmiotów gospodarczych,
 • utrzymania i rozbudowy infrastruktury społecznej i technicznej o znaczeniu wojewódzkim,
 • przeciwdziałania bezrobociu i aktywizacji lokalnego rynku pracy,
 • zagospodarowania przestrzennego,
 • rozwoju turystyki, promocji walorów i możliwości rozwojowych województwa,
 • kontraktów i programów regionalnych,
 • współpracy zagranicznej województwa.

Skład Komisji:

 1. Przewodniczący: Grzegorz Gałuszka
 2. Zastępca: Beata Napierała
 3. Piotr Żołądek
 4. Mieczysław Sas
 5. Grzegorz Świercz
 6. Bartłomiej Dorywalski
 7. Henryk Milcarz
 8. Dariusz Pankowski
 9. Tomasz Zbróg