Komu ile na wsi

Mazowieckie, wielkopolskie i lubelskie – to do tych województw trafi w ciągu najbliższych lat najwięcej środków w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007. Największą alokacją w ramach komponentu regionalnego PO Kapitał Ludzki będą dysponować woj. mazowieckie, śląskie i wielkopolskie.

Mazowieckie, wielkopolskie i lubelskie – to do tych województw trafi w ciągu najbliższych lat najwięcej środków w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007. Największą alokacją w ramach komponentu regionalnego PO Kapitał Ludzki będą dysponować woj. mazowieckie, śląskie i wielkopolskie.

Resort rozwoju regionalnego przygotował specjalne zestawienie, w którym obliczył skalę wsparcia unijnego, które w ciągu najbliższych 6 lat trafi bezpośrednio do 16 regionów. W wyliczeniach posłużono się przede wszystkim wartością dofinansowania unijnego z: regionalnego programu operacyjnego, regionalnego komponentu programu Kapitał Ludzki, programu Rozwój Polski Wschodniej oraz podziału części środków w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Nie jest niespodzianką, że łącznie najwięcej środków trafi do woj. mazowieckiego (3,3 mld euro) i śląskiego (2,6 mld euro), zaskoczeniem może być natomiast trzecie miejsce w tym zestawieniu woj. lubelskiego, gdzie trafi tyle samo funduszy co do regionu śląskiego. Dla porównania woj. śląskie zamieszkuje 4,7 mln osób, a więc ponad dwukrotnie więcej niż na Lubelszczyźnie (2,2 mln). Województwo lubelskie zawdzięcza to wysokiej alokacji z PROW (480 mln euro), a także dodatkowym środkom w ramach programu Rozwój Polski Wschodniej (508 mln euro).

Najmniej unijnych funduszy trafi do woj. lubuskiego i opolskiego po 725,4 mln euro, z czego w ramach RPO woj. lubuskie otrzyma z Unii 439,2 mln euro, a woj. opolskie 427,1 mln euro.

 

Źródło PAP