Powstanie Centrum Kształcenia On-Line

Budynek po nieistniejącej Szkole Podstawowej w Kłodzie zostanie przystosowany do pełnienia funkcji Polskiego Centrum Kształcenia On-line. Będzie to pierwsza w gminie Rytwiany i jedyna w powiecie staszowskim tego typu placówka.

Budynek po nieistniejącej Szkole Podstawowej w Kłodzie zostanie przystosowany do pełnienia funkcji Polskiego Centrum Kształcenia On-line. Będzie to pierwsza w gminie Rytwiany i jedyna w powiecie staszowskim tego typu placówka.

Powstaje ona w ramach projektu pod nazwą „Centra kształcenia na odległość na wsiach”. Rozpoczęcie działalności planowane jest na luty przyszłego roku. Centrum zostanie wyposażone w sprzęt komputerowy i biurowy oraz zatrudniać będzie osobę odpowiedzialną za funkcjonowanie placówki.

W swojej działalności placówka będzie prowadzić bezpłatne szkolenia z zakresu informatyki, zarządzania zasobami ludzkimi, szkoleń zawodowych oraz przedmiotowych. Projekt będzie dofinansowywany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Źródło: www.echodnia.eu