Projekt dla bezrobotnych

Komu w drogę, temu praca!

“Komu w drogę, temu praca!” – pod takim hasłem realizowany jest projekt, którego celem jest udzielenie wsparcia zawodowego i przeszkolenie bezrobotnych mieszkańców regionu świętokrzyskiego, którzy ukończyli 30 lat. Rekrutacja do programu, współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, już się rozpoczęła.

Projekt, prowadzony przez Świętokrzyskie Centrum Edukacji i Rozwoju, adresowany jest do osób w wieku powyżej 30 lat, bezrobotnych lub biernych zawodowo, mieszkających na terenie województwa świętokrzyskiego, którzy posiadają niskie kwalifikacje.

Dla uczestników przewidziano wsparcie w postaci poradnictwa zawodowego grupowego i indywidualnego oraz szkolenia, przygotowujące do wykonywania zawodu: przedstawiciel handlowy w turystyce zdrowotnej i prozdrowotnej, kelner, barman, operator wózków jezdniowych z elementami obsługi magazynu w branży metalowo-odlewniczej. Po zakończeniu kursów beneficjenci odbędą półroczne staże zawodowe. Dodatkowo otrzymają stypendium szkoleniowe i stażowe oraz zwrot kosztów dojazdu, a także materiały szkoleniowe.

Zgłoszenia przyjmuje biuro projektu mieszczące się w siedzibie Świętokrzyskiego Centrum Edukacji i Rozwoju przy ul. Śniadeckich 31/13 w Kielcach. Dokumenty rekrutacyjne dostępne są na stronie internetowej www.sceir.pl

Lokalizacja