podwozie samochodu

Szkolnictwo zawodowe z unijnym wsparciem

Ponad 2 miliony 600 tysięcy złotych otrzymało Starostwo Powiatowe w Kielcach na program „Innowacyjny model kształcenia – droga do sukcesu zawodowego w powiecie kieleckim”. Pieniądze pochodzą z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach w projektu „Innowacyjna edukacja – nowe możliwości zawodowe” realizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego.


Głównym celem projektu jest podniesienie jakości kształcenia zawodowego. Stąd pomysł, by uczniowie odbywali praktyki bezpośrednio w firmach. Do udziału w projekcie udało się z zaprosić jedenaście najbardziej liczących się w powiecie przedsiębiorstw z branży hotelowej, gastronomii, czy mechaniki samochodowej. W ten sposób 40 procent godzin kształcenia praktycznego uczniowie będą odbywać poza szkołą. Przygotowano też nowe kierunki edukacji, szkoły zapewniają uczniom udział w zagranicznych stażach zawodowych oraz dodatkowe zajęcia, które lepiej przygotują ich do egzaminów maturalnych i zawodowych.
Powiatowy Zespół Szkół w Łopusznie z nowości oferuje od września kształcenie w technikum w zawodzie technik pojazdów samochodowych oraz technik hotelarstwa.
– Wkraczamy tu na grunt dualnego kształcenia, ponieważ szkolenie odbywa się w rzeczywistym środowisku pracy. To jest zdecydowanie korzystniejsze dla ucznia, ale także dla pracodawcy, który może wyszkolić przyszłego pracownika pod kątem konkretnych oczekiwań i zadań. W tym projekcie chodzi również o to, że uczniowie będą za te praktyki otrzymywać pieniądze. Ma ich to zachęcić do tego, żeby to kształcenie praktyczne odbywało się z większym zaangażowaniem – informuje Grażyna Bekier, wicedyrektor Powiatowego Zespołu Szkół w Łopusznie.
Pracodawcy, którzy zdecydowali się współpracować ze szkołami zawodowymi, otrzymali 50 tysięcy złotych na wyposażenie stanowisk dla uczniów. Realizacja projektu rozpocznie się 1 czerwca tego roku i potrwa dwa lata. Nabór do szkół podnagimnazjalnych rozpoczął się 14 maja.

Lokalizacja