Koronawirus Mały Plakat Dotyczący Informacji O Wirusie

Komunikat ws. odpadów z kwarantanny

Główny Inspektorat Sanitarny, odpowiadając na pytanie dotyczące odpadów powstających w miejscach kwarantanny związanej z przeciwdziałaniem zakażeniom koronawirusem informuje, że kwarantanna oznacza odosobnienie osoby zdrowej, która była narażona na zakażenie, w celu zapobieżenia szerzeniu się chorób szczególnie niebezpiecznych i wysoce zakaźnych. Wobec powyższego, odpady powstające w związku z kwarantanną w ramach zapobiegania CIVID-19 traktuje się jak odpady komunalne. Należy wskazać, że osoby przebywające w miejscu swojego zamieszkania chorują na różne choroby zakaźne, np. grypę, i z tego powodu odpady komunalne nie są zaliczane do medycznych odpadów o właściwościach zakaźnych.