Żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej oddają honorowo krew

Żołnierze WOT honorowo oddali krew

Odpowiadając na apel Świętokrzyskiego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, żołnierze 10. Świętokrzyskiej Brygady Obrony Terytorialnej postanowili wesprzeć świętokrzyską służbę zdrowia, oddając honorowo krew. Akcja będzie kontynuowana w kolejnych dniach.

– Właśnie teraz jest duże zapotrzebowanie na krew – potwierdza lek. med. Zdzisława Sitarz-Żelazna, zastępca dyrektora ds. medycznych RCKiK w Kielcach. – W obecnej sytuacji zagrożenia wirusem COVID-19  dużo mniej dawców zgłasza się do naszego centrum. Odwołane są zbiórki krwi w zakładach, szkołach oraz inne zorganizowane akcje, co negatywnie wpływa na ilość oddawanej krwi. Akcja zbiórki krwi zorganizowana przez żołnierzy 10. ŚBOT jest bardzo potrzebna, ponieważ co dzień potrzebna jest świeżo oddana krew – dodaje dyrektor.
– Gdy walka z koronawirusem trwa, uważam że taka akcja jest moim obowiązkiem wobec najbliższych – mówi szer. Ewelina Żołądek, żołnierz 10 ŚBOT.

Świętokrzyscy terytorialsi walkę z koronawirusem prowadzą poprzez wspieranie służb specjalistycznych, odciążanie cywilnej służby zdrowia, objęcie opieką osób starszych oraz edukację otoczenia i personelu własnego w celu ograniczenia skutków rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19.

na podst. informacji Zespołu Prasowego 10. Świętokrzyskiej Brygady Obrony Terytorialnej im. mjr. E.G. Kaszyńskiego ps. „Nurt”

Galeria zdjęć