Kielce

Konsultacje społeczne “Programu ochrony powietrza”

Z dniem 20 marca br. rozpoczynają się konsultacje społeczne projektu „Programu ochrony powietrza dla województwa świętokrzyskiego wraz z planem działań krótkoterminowych”.


Z projektem „Programu…” można zapoznać się tutaj:

Program ochrony powietrza dla województwa świętokrzyskiego

W terminie do dnia 10 kwietnia br. można składać uwagi i wnioski, które należy przesyłać na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
Departament Środowiska i Gospodarki Odpadami
al. IX Wieków Kielc 3
25-516 Kielce
lub na adres e-mail: anna.hynek@sejmik.kielce.pl.