Plakat Koncertu Charytatywnego Na Niebieskim Tle Napis Koncert Charytatywny Oraz Nazwa O I Logo Fundacji

Koncert charytatywny stypendystów Fundacji “Daj Szansę”

“Wspomnienia z ekranu” – to tytuł 50. jubileuszowego koncertu charytatywnego, jaki w Skarżysku-Kamiennej organizuje Fundacja “Daj Szansę”. Odbędzie się on w najbliższą sobotę 26 listopada o godz. 17.00 w Miejskim Centrum Kultury w Skarżysku-Kamiennej. Koncertu wysłucha marszałek województwa Andrzej Bętkowski.

Fundacja “Daj Szansę” stawia sobie za cel działalności niesienie wszechstronnej pomocy młodzieży z powiatu skarżyskiego a także spoza powiatu, uczęszczającej do szkół na terenie powiatu skarżyskiego, szczególnie uzdolnionej i osiągającej znaczące efekty w różnych dziedzinach: naukowej, artystycznej, literackiej, sportowej. Wspiera także wszystkie inicjatywy, związane z działalnością edukacyjną, artystyczną, kulturalną i wydawniczą, związaną z historią i tradycją regionu świętokrzyskiego.

Co roku fundacja przyznaje stypendia artystyczne oraz naukowe dla uczniów, przygotowane dzięki zgromadzonym środkom, dobrowolnym datkom, fundatorom, zebrane w trakcie koncertów charytatywnych.

W tym roku dzięki staraniom fundacji i hojności darczyńców, stypendia na rok szkolny 2022/2023 otrzyma 21 uczniów. Przyznane zostaną także jednorazowe nagrody za osiągnięcia naukowe i sportowe.

Wręczenie stypendiów i nagród odbędzie się podczas 50. koncertu charytatywnego Fundacji, który odbędzie się 26 listopada o godz. 17.00 w Miejskim Centrum Kultury. Na koncert złożą się także prezentacje wokalne, przygotowane przez obecnych i byłych stypendystów.