Posiedzenie Zarzadu Województwa W Dniu 23 Listopada 2022 Roku

Stypendia dla Polaków oraz osób polskiego pochodzenia ze Wschodu studiujących na świętokrzyskich uczelniach

22 studentów świętokrzyskich uczelni pochodzących z Ukrainy i Białorusi otrzyma stypendia Samorządu Województwa Świętokrzyskiego. Wśród nich jest 12 studentów Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, 9 studentów Politechniki Świętokrzyskiej oraz 1 student Wyższej Szkoły Humanistyczno – Przyrodniczej w Sandomierzu. Obradujący dzisiaj Zarząd Województwa Świętokrzyskiego przyjął uchwałę w tej sprawie.

20 października 2022 r. upłynął termin składania wniosków o przyznanie stypendium Samorządu Województwa Świętokrzyskiego dla studiujących na świętokrzyskich uczelniach Polaków oraz osób polskiego pochodzenia ze Wschodu. Powołana do weryfikacji złożonych wniosków komisja zarekomendowała Zarządowi Województwa Świętokrzyskiego do stypendium 22 kandydatów, w tym 12 studentów Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, 9 studentów Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach oraz 1 studenta Wyższej Szkoły Humanistyczno – Przyrodniczej w Sandomierzu.

Podczas dzisiejszego posiedzenia Zarząd Województwa podjął decyzję o przyznaniu stypendiów w kwocie 300 zł miesięcznie na okres od 1 października 2022 r. do 30 czerwca 2023 r. lub od 1 października 2022 r. do 28 lutego 2023 r., w zależności od czasu trwania studiów.

Program stypendialny pod nazwą „Zasady udzielania pomocy materialnej w formie stypendiów Samorządu Województwa Świętokrzyskiego dla Polaków oraz osób polskiego pochodzenia ze Wschodu” jest realizowany przez Samorząd Województwa od roku 2015.

Proponowana pomoc stypendialna adresowana jest do młodych Polaków oraz osób polskiego pochodzenia ze Wschodu, w tym repatriantów z następujących krajów: Armenii, Azerbejdżanu, Białorusi, Gruzji, Kazachstanu, Kirgistanu, Mołdawii, Rosji, Tadżykistanu, Turkmenistanu, Ukrainy, Uzbekistanu. Stypendia przeznaczone są dla studentów jednolitych studiów stacjonarnych lub studiów stacjonarnych I, II lub III stopnia realizowanych na świętokrzyskich publicznych i niepublicznych uczelniach wyższych.

W latach 2015-2021 stypendia otrzymało 309 studentów, którzy studiowali na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach, Politechnice Świętokrzyskiej w Kielcach, Wyższej Szkole Humanistyczno-Przyrodniczej w Sandomierzu oraz Akademii Nauk Stosowanych im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach. Studenci pochodzili z Ukrainy, Białorusi, Mołdawii i Uzbekistanu.