Szybuj Bezpiecznie W Internetowej Chmurze Logo

KONFERENCJA INAUGURUJĄCA PROJEKT “SZYBUJ BEZPIECZNIE W INTERNETOWEJ CHMURZE”

27 września w Kielcach odbędzie się konferencja inaugurująca ósmą edycję Projektu „Szybuj bezpiecznie w internetowej chmurze 2018”. Projekt ma na celu zwrócenie uwagi dzieci i młodzieży na zagadnienia związane z mądrym i bezpiecznym użytkowaniem zasobów Internetu. Projekt wiąże się z konkursem dla dzieci i młodzieży w różnych kategoriach wiekowych. Przedsięwzięciu skierowanemu do uczniów szkół regionu świętokrzyskiego honorowo patronuje marszałek województwa świętokrzyskiego Adam Jarubas.

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych (publicznych i niepublicznych) z województwa świętokrzyskiego. Przedsięwzięcie podzielone zostało na trzy kategorie. W ramach pierwszej uczniowie powinni przygotować indywidualną pracę plastyczną na temat „Razem dla lepszego Internetu”, w kategorii drugiej uczniowie przygotowują indywidualnie w formie elektronicznej plakat będący ilustracją hasła „Razem dla lepszego Internetu”. W kategorii ostatniej, trzeciej młodzież przygotowuje w formie elektronicznej infografikę na temat „Internet w województwie świętokrzyskim”.

Konferencja inaugurująca projekt odbędzie się 27 września o godz. 10.00 na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach, ul. Świętokrzyska 15, budynek G.

Jednym z głównych kierunków realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2018/2019 jest rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli oraz bezpieczne i odpowiedzialne korzystanie z zasobów dostępnych w sieci. Tegoroczny projekt realizowany będzie pod hasłem Dnia Bezpiecznego Internetu 2019 „Razem dla lepszego Internetu”. Jednocześnie organizatorzy przedsięwzięcia, w związku z dwudziestoleciem województwa świętokrzyskiego, zwrócą uwagę uczniów na historię rozwoju tego medium oraz korzyści z jego wykorzystania dla mieszkańców naszego regionu.

Organizatorami Projektu są: Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli, Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego oraz Komenda Wojewódzka Policji w Kielcach oraz Allegro.pl sp. z o.o.

Lokalizacja