Konferencja Korzenie

Konferencja : “Korzenie. Projekt ochrony dziedzictwa przyrody i kultury Gór Świętokrzyskich. Założenia i rezultaty”

Stowarzyszenie Społeczno-Przyrodnicze MOST organizuje 23 października w Centrum Geoedukacji Geonatura Kielce konferencję pn: “Korzenie. Projekt ochrony dziedzictwa przyrody i kultury Gór Świętokrzyskich. Założenia i rezultaty”. Projekt poświęcony jest w szczególności ochronie dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego Świętokrzyskiego Parku Narodowego oraz światowego obiektu UNESCO ”Krzemionki”. Nazwa konferencji nawiązuje bezpośrednio do realizowanego od listopada 2020 projektu, który uzyskał dofinansowanie z programu: „Aktywni Obywatele-Fundusz Krajowy”. Wydarzenie objęte jest patronatem marszałka województwa Andrzeja Bętkowskiego.

Rezerwat i obiekt UNESCO w Krzemionkach to dwa najważniejsze obiekty przyrodniczo-kulturowe województwa świętokrzyskiego. Rangę obu tych obiektów podkreślają rozmaite, nakładające się na siebie formy ochrony dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego. W obu tych obiektach ściśle splatają się ze sobą, w unikalny na światową skalę sposób, warstwy geologiczne, archeologiczne, przyrody ożywionej oraz kultury. Oba te obiekty to swoiste kapsuły czasu, zawierające niezliczone ślady prehistorii i historii, które można obserwować i badać, a przede wszystkim chronić i pozostawić kolejnym pokoleniom w stanie nienaruszonym.

W swoich wystąpieniach prawnik, geolog, archeolog i przyrodnik zaprezentują unikalne walory obu obiektów, w tym najnowsze wyniki badań zmieniające dotychczasowe postrzeganie ich rangi i znaczenia. Omówione zostaną także prawne aspekty ochrony parku narodowego, a także specyficzne zagrożenia i problemy ochrony tych ponadprzeciętnych obiektów.

Jako prelegenci na konferencji wystąpią:

  • Rafał Gadowski – radca prawny, członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie, • Łukasz Misiuna – przyrodnik, psychoterapeuta, wiceprezes MOST,
  • dr Andrzej Przychodni – archeolog, dyrektor Krzemionek,
  • Dominik Włudyga – koordynator projektu, prezes MOST,
  • dr inż. Zbigniew Złonkiewicz – geolog, pracownik Państwowego Instytutu Geologicznego.

Prelegenci w swoich wystąpieniach przedstawią walory przyrodnicze, archeologiczne i geologiczne Łyścy oraz Krzemionek. Przybliżą również problemy prawne związane z ochroną i zachowaniem integralności wspomnianych obiektów. Zaprezentowane zostaną także rezultaty osiągnięte w ramach projektu „Korzenie. Projekt ochrony dziedzictwa przyrody i kultury Gór Świętokrzyskich” . W programie konferencji przewidziano również panel dyskusyjny dla uczestników i sesje posterowe.

Konferencja jest bezpłatna, prowadzona w formie hybrydowej, będzie można uczestniczyć w niej stacjonarnie, a także brać udział on-line. Organizatorzy ze względu na bezpieczeństwo sanitarne przewidzieli możliwość udziału w formie stacjonarnej dla 50 uczestników. Osoby zainteresowane uczestnictwem zapraszamy do rejestrowania się za pomocą strony internetowej:

http://konferencjamost.pl/

Galeria zdjęć