Konferencja „Nauka dla Biznesu – Biznes dla Nauki”

Konferencja „Nauka dla Biznesu – Biznes dla Nauki”

„Nauka dla Biznesu – Biznes dla Nauki, wsparcie sektora przedsiębiorstw przez Politechnika Świętokrzyska” – rektor Politechniki Świętokrzyskiej Wiesław Trąmpczyński i marszałek województwa świętokrzyskiego Adam Jarubas organizowali 21 lutego konferencję w ramach Europejskiego Dnia Przemysłu 2018.

 

Na spotkaniu rozmawiano o: promocji idei inwestowania w badania i rozwój przez świętokrzyskich przedsiębiorców, współpracy i synergii pomiędzy sektorem badawczo-naukowym a biznesem oraz możliwości kooperacji nauki i przemysłu.

Jednym z prelegentów był marszałek województwa świętokrzyskiego, dr Adam Jarubas, który mówił o promocji idei inwestowania w badania i rozwój przez świętokrzyskich przedsiębiorców.

Prof. Wiesław Trąmpczyński, rektor Politechniki Świętokrzyskiej wygłosił przemówienie „Przemysł szansą dla nauki”.

O rozwoju współpracy i synergii pomiędzy sektorem badawczo-naukowym a biznesem na przykładzie projektu „CENWIS – Centrum Naukowo – Wdrożeniowe Inteligentnych Specjalizacji Regionu Świętokrzyskiego” opowiedziała prof. Barbara Goszczyńska, prorektor ds. Ogólnych Politechniki Świętokrzyskiej.