Muzeum Narodowe W Kielcach

Konferencja “Pałac w muzeum, Muzeum w Pałacu”

Muzeum Narodowe w Kielcach zaprasza 13 czerwca na konferencję podsumowującą projekt “Pałac w muzeum, Muzeum w Pałacu. Ochrona, zachowanie i udostępnienie na cele publiczne zabytków ruchomych i nieruchomych o znaczeniu ogólnopolskim” zrealizowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014–2020.

Złożą się na nią wystąpienia osób, których prace i badania przyczyniły się do realizacji projektu w zakresie rozpoznania historyczno-artystycznego oraz konserwacji. Zróżnicowana tematyka wystąpień dotyczy działań podjętych na elewacji Pałacu, realizowanych we wnętrzach obiektu oraz dotyczących prezentowanych wewnątrz eksponatów. Prelekcje poświęcone będą detalom kamiennym, polichromiom ściennym, malowidłom, tapiseriom. Jeden z wykładów przybliży ciekawą metodę badawczą, wykorzystaną podczas prac przy śladowo zachowanych reliktach polichromii.

  • godz. 10.00

Otwarcie konferencji – prof. dr hab. Robert Kotowski Dyrektor Muzeum Narodowego w Kielcach

  • godz. 10.15

Wielcy adwersarze czy asystenci splendoru kanclerskiego? O zespole figur posłów moskiewskich i szwedzkich na fasadzie willi biskupów krakowskich w Kielcach prof. dr hab. Michał Wardzyński

  • godz. 10.45

Problematyka konserwatorska zabytków z wapienia Bolechowice w ekspozycji zewnętrznej Grzegorz Wiatr

  • godz. 11.15

Geneza artystyczna i program treściowy obrazów na stropie w Apartamencie Senatorskim Dawnego Pałacu Biskupów Krakowskich – siedzibie Muzeum Narodowego w Kielcach Jerzy Żmudziński

  • 11.45–12.15

Przerwa kawowa

  • godz. 12.15

Zobaczyć więcej – obrazowanie multispektralne w analizie zabytków prof. dr hab. Tomasz Łojewski

  • godz. 12.45

Konserwacja malowanego fryzu w Izbie Stołowej Górnej w Dawnym Pałacu Biskupów Krakowskich w Kielcach – problematyka i główne zagadnienia   Agata Malik-Ptaszyńska

  • godz. 13.15

Komunikat dotyczący próby interpretacji kompozycji nadokiennej w Izbie Stołowej Górnej  Jerzy Żmudziński

  • godz. 13.45

Pro lege et pro grege – ikonografia wybranych scen polichromii stropu belkowego  Joanna Kaczmarczyk

  • godz. 14.15

Problematyka prac konserwatorskich na przykładzie dwóch wielkoformatowych tapiserii: Triumf Ateny i Bitwa nad Granikiem  Anna Makulec

wtorek, 13 czerwca, godz. 10, Dawny Pałac Biskupów Krakowskich.