Konferencja “Razem łatwiej – o dobrą szkołę, o wyższą jakość życia”

Dziś w Wojewódzkim Domu Kultury odbędzie się konferencja “Razem łatwiej – o dobrą szkołę, o wyższą jakość życia” organizowana dla przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego przez Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach. Honorowy patronat nad tym przedsięwzięciem objął marszałek Adam Jarubas.

Dziś w Wojewódzkim Domu Kultury odbędzie się konferencja “Razem łatwiej – o dobrą szkołę, o wyższą jakość życia” organizowana dla przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego przez Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach. Honorowy patronat nad tym przedsięwzięciem objął marszałek Adam Jarubas.

Samorządy lokalne od kilku lat odgrywają kluczową rolę w tworzeniu nowej jakości w edukacji. Dzięki nim powstała sieć szkół o solidnej i nowoczesnej infrastrukturze, ułatwiającej nauczanie “dla przyszłości”. Istotne jest to, że organy prowadzące szkoły potrafią łączyć troskę o wyposażenie szkół z myśleniem o jakości procesów edukacyjnych.
Ważnym punktem konferencji będzie prezentacja propozycji tematów spotkań problemowych dotyczących m.in.: szkolnictwa zawodowego, finansowania i zarządzania oświatą w gminie, wdrażania zmian związanych z reformą w oświacie, polityki jakości i nowych trendów w zarządzaniu.
Szczególnie cenne w dyskusji będą głosy wójtów, burmistrzów, starostów i prezydentów miast oraz przedstawicieli jednostek samorządu zajmujących się edukacją.

Program konferencji:

CZĘŚĆ I: 10.00 – 11.45
1. Uroczyste otwarcie konferencji: wystąpienie Adama Jarubasa, Marszałka Województwa Świętokrzyskiego; Małgorzaty Muzoł, Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty; Jacka Wołowca, Dyrektora ŚCDN.
2. Wysokość części subwencji oświatowej otrzymanej przez jednostki samorządu terytorialnego a wielkość wydatków faktycznie ponoszonych na realizację zadań oświatowych – stan w świetle wyników kontroli NIK – dr Grzegorz Walendzik, doradca ekonomiczny NIK.
3. Zarządzanie finansami w oświacie na przykładzie powiatu świdnickiego – blaski i cienie budżetu opartego na bonie edukacyjnym – Stanisław Szelewa, dyrektor Wydziału Oświaty i Wychowania w Starostwie Powiatowym w Świdnicy.

PRZERWA KAWOWA: 11.45 – 12.15

CZĘŚĆ II: 12.15 – 14.30
4. Z myślą o dobrej przyszłości gminy – szkoła jako miejsce budowania zasobów kapitału społecznego – dr Andrzej Kościołek, Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach.
5. Aktualny stan tworzenia się w regionie społeczeństwa informacyjnego i zadania dla liderów społecznych – Lech Janiszewski, członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego.
6. Propozycje ŚCDN wspomagania i doskonalenia pracy szkoły:

  • Z myślą o szkole… – oferta współpracy ŚCDN z placówkami oświatowymi województwa świętokrzyskiego w roku szkolnym 2008/2009 – Maria Myzik, ŚCDN.
  • Razem łatwiej – program edukacyjny dla szkół pracujących nad podniesieniem jakości kształcenia – Bożena Kula, ŚCDN.
  • Dbajmy o uzdolnienia i talenty uczniów – projekt “Taki jak Mozart” ukierunkowany na budowanie systemu wspierającego uzdolnienia uczniów w województwie świętokrzyskim – Lidia Pasich, ŚCDN.
  • Nowe technologie na indywidualnej ścieżce edukacyjnej ucznia. E-Szkoła – główne założenia oraz przykłady realizacji pilotażowych projektów na terenie kraju – dr Jan Polak, Microsoft Polska sp. z o.o.
  • Partnerstwo dla przyszłości – Anna Trawka, ŚCDN.