W jedności siła

 Grupę inicjatywną na rzecz utworzenia Staropolskiego Obszaru Metropolitalnego powołali prezydenci i burmistrzowie Kielc, Ostrowca Świętokrzyskiego, Starachowic, Skarżyska Kamiennej i Końskich. Włodarze zgodnie stwierdzili, że to szansa dla rozwoju całego regionu. Miasta będą ze sobą współpracować gospodarczo, w dziedzinie służby zdrowia, kultury, sportu i hotelarstwa. Inicjatorzy przedsięwzięcia będą też zabiegać o poparcie marszałka województwa oraz starostów.

Grupę inicjatywną na rzecz utworzenia Staropolskiego Obszaru Metropolitalnego powołali prezydenci i burmistrzowie Kielc, Ostrowca Świętokrzyskiego, Starachowic, Skarżyska Kamiennej i Końskich.Włodarze zgodnie stwierdzili, że to szansa dla rozwoju całego regionu. Miasta będa ze sobą współpracować gospodarczo, w dziedzinie służby zdrowia, kultury, sportu i hotelarstwa.Inicjatorzy przedsięwzięcia będą też zabiegać o poparcie marszałka województwa oraz starostów.

Inicjatywa jest odpowiedzią na nowy projekt Ustawy Metropolitalnej. Miasta będą ze sobą współpracować w ramach obszaru metropolitalnego i korzystać ze wspólnych projektów. W pierwszej kolejności ma być rozwiązany problem komunikacji pomiędzy miastami. Współpraca ma być oparta o gospodarkę – głównie o przemysł metalowy, rozwój służby zdrowia, kultury, sportu i hotelarstwa. W skład Obszaru Metropolitrnego wejdą też miejscowości: Suchedniów, Stąporków , Wąchock i Kunów.