Plakat Konferencji

Konferencja „Wyzwania wychowawcze w rodzinie i w szkole. PorozmawiajMY!”

Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach zaprasza na konferencję „Wyzwania wychowawcze w rodzinie i w szkole. PorozmawiajMY!” . To wyjątkowe wydarzenie odbędzie się 25 stycznia 2024 r. w godzinach 14.00–17.00 w Centrum Geoedukacji – Geonatura Kielce. Podczas konferencji poruszymy różnorodne „trudne” tematy w pracy wychowawczej z uczniami. Zaproszeni specjaliści i praktycy przybliżą zagadnienia wpływu wychowawczego, prowadzenia „trudnych rozmów” z dziećmi oraz możliwości wsparcia w przypadku środków uzależniających stosowanych przez dzieci i młodzież. Wydarzenie objęte jest patronatem honorowym Marszałka Województwa Świętokrzyskiego.

Konferencja skierowana jest nie tylko do kadry zarządzającej, grona pedagogicznego i specjalistów, ale także do rodziców uczniów. W trakcie spotkania zaproszeni specjaliści będą udzielać konsultacji i służyć radą w rozwiązywaniu różnych problemów.

Program konferencji

Obszar I.

14:00 – Rozpoczęcie konferencji

14:15 – Przemoc rówieśnicza – konsekwencje prawne w stosunku do sprawcy i jego rodziców? –Sylwia Sobczyńska, Wydział Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach

14:35 – Więź dziecka z dorosłym a możliwości wpływu wychowawczego, czyli jaki wpływ ma wystrój salonu na fundament budynku – Paweł Pienkiewicz, psycholog, trener warsztatu psychologicznego i treningu interpersonalnego, terapeuta systemowy, logoterapeuta, cerytfikowany Circle of Security Parent Educator

15:20 – Przerwa kawowa

15:40 – Jak rozmawiać z dziećmi na trudne tematy – rozpoznawanie kryzysów psychicznych u dzieci? – Joanna Dziadoń, specjalista ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej ŚCDN w Kielcach

16:00 – Anoreksja, bulimia, otyłość – wyzwania cywilizacyjne chorób XXI w. – dr Magdalena Pietraszkiewicz, specjalista ds. edukacji zdrowotnej ŚCDN w Kielcach

16:30 – Jak pomóc dzieciom sięgającym po środki uzależniające? – Anna Kwaśniewska-Maciejczyk, psycholog, specjalista terapii uzależnień i psychoterapeutka w Stowarzyszeniu Pomocy Arka Noego w Skarżysku-Kamiennej

17:00 – Zakończenie konferencji

Obszar II.

15.30–17.00 – Konsultacje dla rodziców i nauczycieli z licencjonowanymi dietetykami, studentkami II st. studiów na kierunku Dietetyka, UJK w Kielcach:

  • Wiktorią Wijas
  • Natalią Hołody
  • Oliwią Dymanowską

15.30–17.00 – Konsultacje dla rodziców i nauczycieli z psychologiem, pedagogiem specjalnym, psychoterapeutą i interwentem kryzysowym – zgłoszenia poprzez aplikację Bookings:

  • Wojciech Cechowski – psychoterapeuta; kierownik Działu Profilaktyki i Pomocy Psychologicznej dla Dzieci i Młodzieży w Świętokrzyskim Centrum Profilaktyki i Edukacji w Kielcach; pracuje z osobami dorosłymi, prowadzi terapię par i rodzin;
  • Dariusz Łuczak – interwent kryzysowy; terapeuta młodzieży w Świętokrzyskim Centrum Profilaktyki i Edukacji w Kielcach; w trakcie szkolenia przygotowującego do certyfikatu z zakresu interwencji kryzysowej; pracuje z młodzieżą i dorosłymi;
  • Agnieszka Salwa – psycholog; magister psychologii, dodatkowe kwalifikacje: studia z zakresu dysleksji – profilaktyki, diagnozy i terapii, trener Treningu Umiejętności Społecznych, aktualnie psycholog w Miejskim Zespole Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Kielcach;
  • Karolina Grzela – pedagog specjalny; nauczyciel dyplomowany, pedagog, pedagog specjalny, oligofrenopedagog, terapeuta pedagogiczny.

Dodatkowe informacje

Rejestracja dla nauczycieli tutaj

Rejestracja dla rodziców tutaj

Indywidualne porady psychologa, pedagoga specjalnego, interwentów kryzysowych – rejestracja Bookings – rejestracja na konsultację

Zachęcamy również do polecania naszej konferencji rodzicom.

Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.