Konkurs artystyczny “Moje marzenia”

Konkurs artystyczny “Moje marzenia”

Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego organizuje VI edycję konkursu artystycznego “Moje marzenia” skierowanego do podopiecznych świętokrzyskich instytucji działających w sferze integracji społecznej. Hasłem tegorocznej edycji jest „twórczość artystyczna jako element rozwoju osobistego i walki z wykluczeniem społecznym”. Prace można nadsyłać do 15 listopada br.

Celem konkursu jest promowanie idei integracji społecznej, która jest jednym z obszarów objętych wsparciem w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

W konkursie mogą wziąć udział m.in. uczestnicy warsztatów terapii zajęciowej, środowiskowych domów samopomocy, dzieci z domów dziecka oraz mieszkańców domów pomocy społecznej z terenu oraz podopieczni innych instytucji z terenu województwa świętokrzyskiego, zaangażowanych w działania z zakresu opieki społecznej i walki z wykluczeniem społecznym.

W pracach konkursowych można ująć dowolne, szeroko rozumiane motywy, ukazujące w formie artystycznej marzenia, plany, wyobrażenia Autorów. Dodatkowo Autorzy mogą zawrzeć w nich nawiązania do idei integracji społecznej oraz unijnej polityki wyrównywania szans. Tegoroczna edycja konkursu, oprócz podstawowej kategorii „prace plastyczne”, została wzbogacona o dodatkową kategorię „inscenizacja”. Umożliwia ona zgłaszanie do oceny krótkich występów (do 10 minut) przygotowanych przez podopiecznych placówek opiekuńczych. Odpowiednie zapisy regulaminu określają sposób przygotowania, nagrania i przekazania zgłaszanych materiałów audiowizualnych w tej kategorii.

Prace należy nadsyłać do dnia 15 listopada 2013 r. na adres: Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego – Biuro Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, ul. Jagiellońska 70, 25 – 956 Kielce, z dopiskiem „konkurs Moje marzenia”.

Autorzy najlepszych, najciekawszych i oryginalnych prac otrzymają dyplomy oraz nagrody rzeczowe podczas uroczystego rozstrzygnięcia konkursu, które odbędzie się w grudniu 2013 r.