Marszałkowie podpisali porozumienie dotyczące mostu w Nowym Korczynie

Marszałkowie podpisali porozumienie dotyczące mostu w Nowym Korczynie

Marszałek województwa świętokrzyskiego Adam Jarubas i marszałek województwa małopolskiego Marek Sowa, podpisali dziś w Nowym Korczynie porozumienie w sprawie budowy przeprawy mostowej na Wiśle, łączącej oba województwa. Jak zgodnie mówili marszałkowie, most będzie inwestycją, która da nowe gospodarcze szanse mieszkańcom obu regionów i znacznie poprawi połączenie między Świętokrzyskim a Małopolską.

Podpisane w Nowym Korczynie porozumienie, otwiera przygotowania do zadania inwestycyjnego p.n. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 973 na odc. Busko Zdrój – Nowy Korczyn – Borusowa wraz z budową przeprawy mostowej na rz. Nidzie oraz rz. Wiśle”.

W spotkaniu poprzedzającym podpisanie porozumienia, które odbyło się w Urzędzie Gminy w Nowym Korczynie wzięli udział marszałkowie województw świętokrzyskiego i małopolskiego – Adam Jarubas i Marek Sowa, wicemarszałek województwa małopolskiego Roman Ciepiela, przewodniczący Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego Tadeusz Kowalczyk, członkowie zarządu naszego województwa Kazimierz Kotowski i Jan Maćkowiak, radni Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego Krzysztof Dziekan i Mieczysław Sas, radni Sejmiku Województwa Małopolskiego oraz starostowie powiatów i wójtowie gmin zainteresowanych inwestycją.

– Jest to bardzo ważna inwestycja dla naszych województw. Nikogo nie trzeba przekonywać, że budowa tego mostu wpłynie na ożywienie gospodarcze, ale jednocześnie będzie ulgą i szansą dla mieszkańców pobliskich powiatów. Cieszę się, że nasi goście z Małopolski tak bardzo popierają tę inwestycję i współpracują z nami w jej realizacji. Dla mnie ma ona sentymentalny charakter, gdyż Nowy Korczyn to moja rodzinna gmina – mówił marszałek województwa świętokrzyskiego, Adam Jarubas.

– Te tereny mają słabe połączenie drogowe i dlatego inwestycja tego mostu musi być zrealizowana. Będzie to połączenie naszych możliwości, bardzo ważne dla gospodarek obu regionów. Trzeba patrzeć na tę inwestycję również szerzej – poprawi się atrakcyjność Świętokrzyskiego i Małopolskiego, poprawią możliwości tranzytu. Mam nadzieję, że uda nam się szybko zrealizować tę inwestycję – mówił marszałek województwa małopolskiego, Marek Sowa.

Zadanie obejmuje opracowanie wielowariantowej koncepcji rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 973 na odc. Busko Zdrój – Nowy Korczyn – Borusowa razem z budową przeprawy mostowej na rz. Nidzie oraz rz. Wiśle, wraz z pozyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia jak również opracowanie Programu Funkcjonalno – Użytkowego oraz opracowaniem Studium Wykonalności. Zostanie ono podzielone na 3 etapy:

1. Odcinek od Buska Zdroju do mostu na Wiśle – finansowane w 100% przez województwo świętokrzyskie;

2. Most na Wiśle – finansowany przez obie strony po 50%;

3. odcinek od mostu na Wiśle po stronie małopolskiej (wraz z dojazdami) do Borusowej – finansowane w 100% przez województwo małopolskie.

Szczegóły inwestycji przedstawiał Dyrektor Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich, Damian Urbanowski.

Dotychczasowy wkład województwa małopolskiego w realizację powyższych założeń bardzo doceniał członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego, Jan Maćkowiak – Chcę pochwalić współpracę z naszymi przyjaciółmi z Południa, którzy wykazali inicjatywę tej inwestycji, a teraz to Świętokrzyskie będzie jej liderem. Będzie ona rozwiązaniem problemów komunikacyjnych między naszymi województwami. Wierzę, że robimy coś dobrego – powiedział Jan Maćkowiak.

– Cieszę się, że znaleźliśmy środki na przygotowanie tej inwestycji. Myślę, że wraz z zainteresowanymi samorządami będziemy dobrze współpracować aby jak najlepiej i najszybciej przygotować wszelką dokumentację – dodał Przewodniczący Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego, Tadeusz Kowalczyk.

Po spotkaniu w Urzędzie Gminy w Nowym Korczynie, jego uczestnicy przejechali na przeprawę promową przez Wisłę w Nowym Korczynie, gdzie na promie podpisano dokumenty porozumienia.

Koszt opracowania koncepcji to około 750 000,00 zł. Wstępny szacunkowy udział stron w kosztach realizacji zadania wynosi: 150 000,00 zł (udział województwa małopolskiego) oraz 600 000,00 zł (udział województwa świętokrzyskiego). Koszt zrealizowana inwestycji wyniesie ponad 200 mln złotych.

Być może już w listopadzie uda się ogłosić przetarg na wyłonienie firmy, która zajmie się przygotowaniem całej dokumentacji niezbędnej do rozpoczęcia inwestycji. Będzie ona miała na to prawdopodobnie 2 lata. Jeżeli budowa dróg i mostu ruszy w 2015 roku, powinna zakończyć się w roku 2018.

– Ten projekt ma już bogatą historię, a wiemy, że często faza projektowania i przygotowania dokumentacji jest dłuższa niż sama budowa. Musimy przestrzegać określonych reżimów prawnych – powiedział marszałek województwa świętokrzyskiego, Adam Jarubas.