Posiedzenie Kapituły Świętokrzyskiej Nagrody Jakości

Posiedzenie Kapituły Świętokrzyskiej Nagrody Jakości

Dziś, 4 listopada o godz.12.00 w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego, al. IX Wieków Kielc 3 w Kielcach (budynek C2, I piętro, sala nr 104) odbędzie się posiedzenie Kapituły Świętokrzyskiej Nagrody Jakości, któremu przewodniczył będzie Kazimierz Kotowski, członek Zarządu Województwa. Podczas spotkania zostanie omówiony i podsumowany przebieg XV edycji Konkursu ŚNJ. Wybrani zostaną także Laureaci i Wyróżnieni w ramach tegorocznej edycji konkursu. Ponadto, Kapituła konkursu przyzna Specjalne Wyróżnienia z okazji XV-lecia istnienia Nagrody.

Przedsięwzięcie ma na celu jest propagowanie idei zarządzania przez jakość (Total Quality Management) poprzez wyróżnianie najlepszych przedsiębiorstw i organizacji z terenu Województwa Świętokrzyskiego, stale doskonalących się, konsekwentnie wdrażających nowoczesne koncepcje zarządzania, ukierunkowane na zaspokojenie rosnących potrzeb i wymagań klientów oraz partnerów.

Szczegółowe informacje na temat XV edycji Świętokrzyskiej Nagrody Jakości można uzyskać
w Sekretariacie Konkursu, którego rolę pełni Oddział Przedsiębiorczości i Nadzoru Właścicielskiego Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego, tel. 41 365 81 83, e-mail: snj@sejmik.kielce.pl