Wspólne śpiewanie pieśni legionowych

W ramach Świętokrzyskiego Programu Edukacji Patriotycznej „Młodzież pamięta” 8 listopada 2013 r. o godz. 11.00 w Centrum Kultury w Jędrzejowie odbędzie się wspólne śpiewanie pieśni legionowych. Uroczystość związana jest z obchodami Narodowego Święta Niepodległości.  Specjalnie na tę okazję Wojewódzki Dom Kultury wydaje śpiewnik „Na żołnierską nutę” zawierający pieśni legionowe i patriotyczne.

W maju bieżącego roku na terenie województwa małopolskiego w Miechowie zostało zainaugurowane wspólne świętowanie pieśni patriotycznych z udziałem mieszkańców i władz regionu świętokrzyskiego i małopolskiego w ramach obchodów rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Kolejne wspólne śpiewanie  odbędzie się 8 listopada br., tym razem w Jędrzejowie w województwie świętokrzyskim.

Świętokrzyski Program Edukacji Patriotycznej „Młodzież Pamięta” nawiązuje do programu realizowanego z powodzeniem od kilku lat przez Samorząd Województwa Małopolskiego we współpracy z Małopolskim Centrum Edukacji „MEC” w Krakowie. Obydwa województwa podjęły współpracę w tym obszarze mając przede wszystkim na względzie wspólną, łączącą ich historię. Program otwiera możliwość wspólnej realizacji wielu inicjatyw, nawiązywanie kontaktów pomiędzy placówkami oświatowymi, instytucjami kultury, organizacjami pozarządowymi i młodzież mających na celu kształtowanie zwłaszcza wśród młodzieży poczucia świadomości historycznej, regionalnej oraz narodowej.
 
W realizację programu, oprócz Samorządu Województwa Świętokrzyskiego, włączyli się: Świętokrzyski Kurator Oświaty, Wojewódzki Dom Kultury im. J. Piłsudskiego w Kielcach, Centrum Kultury w Jędrzejowie, Starosta Jędrzejowski oraz Burmistrz Miasta Jędrzejowa.