Nabór na misję gospodarczą dla przedsiębiorców z Polski Wschodniej

Nabór na misję gospodarczą dla przedsiębiorców z Polski Wschodniej

Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A. ogłasza konkurs dla przedsiębiorców z Polski Wschodniej w wielosektorowej wyjazdowej misji gospodarczej do Kataru, Królestwa Arabii Saudyjskiej (KAS) i Zjednoczonych Emiratów Arabskich (ZEA), w terminie: 5-9 grudnia 2013 r. Termin nadsyłania wniosków upływa 15 listopada br.

 

Misja jest organizowany przez Polską Agencję Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A. w ramach Projektu „Program Promocji Gospodarczej Polski Wschodniej” finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013, Działanie I.4 Promocja i Współpraca, komponent Promocja, na podstawie umowy zawartej pomiędzy Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości a Polską Agencją Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A. o dofinansowanie projektu Nr POPW.01.04.01-00-001/09.
Zgodnie z Regulaminem Misji w wyjeździe mogą wziąć udział wyłącznie przedsiębiorcy:
1. zarejestrowani i prowadzący działalność minimum 18 miesięcy (na dzień złożenia Wniosku) na terenie jednego z 5 województw Polski Wschodniej, tj. lubelskim, podlaskim, podkarpackim, świętokrzyskim, warmińsko-mazurskim.
2. działający w następując branżach:
– producenci produktów mlecznych, nabiałowych, serów, przetworów mleczarskich;
– producenci dżemów, konfitur oraz przetworów owocowych;
– producenci soków, napojów oraz herbat;
– producenci słodyczy, ciast, wypieków itp.;
– właściciele luksusowych ośrodków hotelowych o standardzie 4* lub 5* ze SPA, posiadający ofertę na Kraje Zatoki Perskiej;
– producenci dóbr luksusowych;
– producenci kosmetyków wysokiej jakości;
– firmy działające w branży OZE, ochrona środowiska, utylizacja śmieci i odpadów.

Ze względu na wysoka rangę wydarzenia – misja gospodarcza do Krajów Zatoki Perskiej z Prezydentem RP, do udziału w Misji zgłaszani mogą być przedstawiciele przedsiębiorstw zajmujący stanowiska wysokie rangą – Prezesi, Wiceprezesi, Członkowie Zarządu, Dyrektorzy Generalni.

Przewidywana liczba miejsc: 10 przedsiębiorstw.
Termin nadsyłania wniosków: 15 listopada 2013 r.

Wnioski wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami należy składać osobiście, listownie lub przesyłką kurierską pod adresem:
Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A.
ul. Bagatela 12, 00-585 Warszawa
wraz z dopiskiem:
BPW – MISJA KRAJE ZATOKI PERSKIEJ
KONTAKT: aleksandra.sobczak@paiz.gov.pl

http://www.paiz.gov.pl/20131031/NABOR_NA_MISJE_DO_KATARU_I_KROLESTWA_ARABII_SAUDYJSKIEJ_ORAZ_ZJEDNOCZONYCH_EMIRATOW_ARABSKICH