Wolny Czas Plakat

Konkurs dla młodych pasjonatów fotografii i plastyki

28 września upływa termin składania prac na VI Wojewódzki Konkurs Plastyczno-Fotograficzny “Wolny czas – bezpieczny czas”, organizowany przez Komendę Wojewódzką Policji w Kielcach i Wojewódzki Dom Kultury w Kielcach. Patronat honorowy nad przedsięwzięciem objął marszałek województwa świętokrzyskiego Adam Jarubas.

Konkurs jest dwuczęściowy – część plastyczna przeznaczona jest dla uczniów szkół podstawowych z terenu województwa świętokrzyskiego, a fotograficzna dla uczniów wszystkich typów szkół gimnazjalnych z terenu województwa świętokrzyskiego nieprofesjonalnie zajmujących się fotografią.

Celem konkursu jest stworzenie możliwości udziału dzieci i młodzieży w dziedzinie sztuk plastycznych, ukazanie bezpiecznych miejsc oraz sytuacji uchwyconych w kadrze aparatu fotograficznego lub w telefonie komórkowym, utrwalenie zasad bezpiecznego wypoczynku w okresie ferii i wakacji poprzez wykonywanie prac plastycznych na ten temat (np. jak uniknąć wypadków drogowych).

Prace plastyczne należy przesyłać na adres:
Wojewódzki Dom Kultury w Kielcach
ul. Ściegiennego 2
25–033 Kielce
z dopiskiem “Konkurs plastyczny Wolny czas – bezpieczny czas”

Fotografie należy nadsyłać drogą e-mailową na adres: artystyczny@wdk-kielce.pl w formie załączników do listu elektronicznego, z dopiskiem: “Konkurs fotograficzny WOLNY CZAS – BEZPIECZNY CZAS”.

Regulamin konkursu można znaleźć na stronie internetowej Wojewódzkiego Domu Kultury w Kielcach.

Lokalizacja