Logotyp Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

KONKURS DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

Konkurs organizowany jest dla 2 typów projektów:

  • Aktualnie realizowanych programów rozwoju inicjatyw pracowniczych – przedsięwzięć, które działają od co najmniej 6 miesięcy, posiadają regulamin lub inny dokument regulujący jego funkcjonowanie;
  • Gotowych narzędzi – rozwiązań ICT, które wspierają programy rozwoju inicjatyw pracowniczych w firmach (narzędzi nie starszych, niż 5 letnie, oferowanych do wdrożenia podmiotom zewnętrznym i wdrożonych w co najmniej 1 podmiocie)

Najlepsze programy i rozwiązania mogą liczyć na nagrody – łącznie przyznanych zostanie 50 nagród finansowych o wartości sięgającej nawet 20 tysięcy złotych! Szczegóły i regulamin konkursu dostępne są na stronie internetowej poświęconej konkursowi.