Agata Binkowska W Ciemnym żakiecie Prowadzi Obrady

Obradowała Komisja Rewizyjna

 W czwartek obradowała Komisja Rewizyjna Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego pod przewodnictwem Agaty Binkowskiej. W zdalnym posiedzeniu, które odbyło się za pośrednictwem systemu e-sesja, uczestniczył członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Tomasz Jamka. Radni byli zgodni co do zatwierdzenia protokołu kontroli przeprowadzonej w Teatrze im. Stefana Żeromskiego.

 Radni nie zgłosili żadnych zastrzeżeń do protokołu kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną w Teatrze im. Stefana Żeromskiego w Kielcach, która dotyczyła działalności statutowej jednostki w latach 2018-2020. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia wyników kontroli zostanie poddany pod głosowanie radnych na najbliższej sesji sejmiku. 

Członkowie komisji jednogłośnie przyjęli również plan kolejnej kontroli, tym razem w Muzeum Narodowym w Kielcach, ze szczególnym uwzględnieniem perspektyw rozwoju Muzeum Archeologicznego w Wiślicy. Przewodnicząca komisji Agata Binkowska zastrzegła, że ze względu na jej współpracę z Muzeum Narodowym nie powinna uczestniczyć w kontroli tej jednostki. Na przewodniczącego zespołu kontrolującego zaproponowała radnego Marcina Piętaka. Do prac zespołu zgłosił się również radny Grzegorz Banaś.

Plan kontroli ma dotyczyć m.in. ustalenia, jaka była frekwencja zwiedzających w Muzeum w Wiślicy w latach 2016-2020, jak pandemia wpłynęła na finanse jednostki i jakie są perspektywy rozwoju muzeum, które jest obecnie modernizowane i dostosowywane do potrzeb osób niepełnosprawnych. W Wiślicy trwają intensywne prace przy pawilonie archeologicznym, których efektem ma być połączenie ze sobą wszystkich podziemnych korytarzy, zakonserwowanie i odrestaurowanie unikatowych reliktów kolegiaty. Wykonano już m.in. betonowanie stropu korytarza i wybrukowano chodniki wokół kościoła. W pawilonie przewidziano również montaż systemu antywłamaniowego i klimatyzację.

Galeria zdjęć