Członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Tomasz Jamka w otoczeniu nauczycieli

Nauczyciele z jednostek podległych samorządowi województwa awansowani na wyższe stopnie

Akty nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego wręczył członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Tomasz Jamka nauczycielom ze szkoły i placówki oświatowej podległych Województwu Świętokrzyskiemu. Dwie nauczycielki, które otrzymały awans, złożyły uroczyste ślubowanie.

– Gratuluję Paniom tego sukcesu. Osiągnięcie kolejnego stopnia awansu wymagało na pewno dużego wysiłku oraz pracy nad własnym rozwojem zawodowym. W tej trudnej i bardzo odpowiedzialnej pracy pedagogicznej, która w okresie pandemii stała się jeszcze trudniejsza, życzę wielu chwil satysfakcji, niegasnącej motywacji oraz pasji, bez których na pewno niełatwo byłoby uprawiać ten zawód – mówił podczas uroczystego spotkania członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Tomasz Jamka.

Awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego otrzymały:

  • Izabela Kusztal – zatrudniona na stanowisku nauczyciela matematyki w Zespole Szkół Specjalnych przy Świętokrzyskim Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze.
  • Agata Jaczyńska – zatrudniona na stanowisku nauczyciela-bibliotekarza w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Kielcach Filia w Jędrzejowie.

W lipcu br. nauczycielki zdały egzamin przed Komisją Egzaminacyjną powołaną przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego. Zaprezentowały swój dorobek zawodowy, a następnie odpowiadały na pytania członków komisji egzaminacyjnej.

Nauczyciel mianowany to trzeci stopień awansu zawodowego. Zgodnie z ustawą z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela może go zdobyć nauczyciel kontraktowy, który odbył staż trwający 2 lata i 9 miesięcy, uzyskał pozytywną ocenę dorobku zawodowego za okres stażu oraz zdał egzamin.

Galeria zdjęć