Konkurs „Mój region w Unii Europejskiej” rozstrzygnięty!

Konkurs „Mój region w Unii Europejskiej” rozstrzygnięty!

Podczas sesji Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego przewodniczący Sejmiku Tadeusz Kowalczyk, marszałek Adam Jarubas oraz Czesław Siekierski, poseł do Parlamentu Europejskiego wręczyli nagrody laureatom konkursu „Mój region w Unii Europejskiej”.

Konkurs skierowany był do szkół podstawowych i gimnazjalnych  z terenu województwa świętokrzyskiego. Uczestnicy konkursu mieli za zadanie opracować autorski scenariusz lekcji z zakresu edukacji europejskiej, ze szczególnym uwzględnieniem informacji nt. korzyści, jakie przynosi realizacja projektów unijnych dla lokalnej społeczności.

– Celem konkursu było upowszechnienie wśród nauczycieli i młodzieży szkolnej wiedzy na temat istoty i struktury Unii Europejskiej, funduszy europejskich oraz korzyści jakie płyną z realizacji unijnych projektów. W konkursie wzięło udział 36 świętokrzyskich szkół, które nadesłały 40 unikalnych scenariuszy lekcji.  Bardzo serdecznie gratuluję wszystkim laureatom ciekawych pomysłów – mówił Tadeusz Kowalczyk, przewodniczący Sejmiku.

Laureaci konkursu otrzymali nagrody rzeczowe w postaci kompletów multimedialnych geograficznych i historycznych atlasów świata do wykorzystania na lekcjach przyrody, geografii i historii.

Laureaci konkursu:

 1. Publiczna Szkoła Podstawowa w Obrazowie
 2. Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Pińczowie
 3. Zespół Szkół Specjalnych przy Świętokrzyskim Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze
 4. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Walerego Stefańskiego w Bodzechowie
 5. Zespół Szkół  Ogólnokształcących w Wolicy
 6. Gimnazjum Nr 1 im. Kazimierza Wielkiego w Radoszycach
 7. Zespół Szkół Publicznych Publiczna Szkoła Podstawowa w Szewnie
 8. Zespół Szkół Ogólnokształcących Gimnazjum Nr 1 im. Kacpra Fodygi  w Chęcinach
 9. Zespół Szkół – Publiczne Gimnazjum nr 2 w Staszowie
 10. Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 w Ostrowcu Świętokrzyskim
 11. Samorządowe Gimnazjum w Podgajach
 12. Gimnazjum Nr 3 im. Janusza Korczaka w Kielcach
 13. Gminny Zespół Szkół Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Łagowie
 14. Zespół Szkół w Bilczy Gimnazjum im. ks. Piotra Ściegiennego w Bilczy
 15. Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Chmielniku
 16. Zespół Placówek Oświatowych Gimnazjum w Morawicy
 17. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Daleszycach
 18. Gimnazjum w Kunowie
 19. Gimnazjum nr 7 im. S. Moniuszki w Kielcach
 20. Szkoła Podstawowa im. gen. bryg. Antoniego Hedy-Szarego w Radoszycach
 21. Gimnazjum im. Jana Pawła II w Daleszycach
 22. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Św. Eugeniusza de Mazenoda w Jeziorku
 23. Szkoła Podstawowa w Łomnie
 24. Szkoła Podstawowa w Sobkowie
 25. Zespół Placówek Oświatowych Gimnazjum nr 2 w Jaworzni
 26. Zespół Szkół w Woli Jachowej
 27. Szkoła Podstawowa w Woli Szczygiełkowej
 28. Szkoła Podstawowa nr 18 w Kielcach
 29. Szkoła Podstawowa nr 2 im. Marii Konopnickiej w Kielcach
 30. Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 11 im. Jana Pawła II w Kielcach
 31. Publiczne Gimnazjum nr 1 im. Królowej Jadwigi w Połańcu
 32. Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Osieku
 33. Gimnazjum im. Armii Krajowej w Cieszkowach
 34. Samorządowa Szkoła Podstawowa im. W. Łyczakowskiej w Ostojowie
 35. Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr 4 w Kielcach
 36. Zespół Szkół w Radkowie