Konkurs o “Złote Pióro Marszałka”

Zapraszamy do udziału w II edycji Konkursu o “Złote Pióro Marszałka”. Konkurs służyć ma popularyzacji wiedzy o samorządach różnych szczebli, ale także promować lokalne inicjatywy, pokazywać rozwój regionalny, oceniać pracę samorządowców czy też podległych im jednostek. Do udziału w nim zachęcamy świętokrzyskich dziennikarzy, nie tylko tych, którzy stale zajmują się problematyką samorządową. Na prace konkursowe czekamy do 5 stycznia 2009 r.

Zapraszamy do udziału w II edycji Konkursu o “Złote Pióro Marszałka”. Konkurs służyć ma popularyzacji wiedzy o samorządach różnych szczebli, ale także promować lokalne inicjatywy, pokazywać rozwój regionalny, oceniać pracę samorządowców czy też podległych im jednostek. Do udziału w nim zachęcamy świętokrzyskich dziennikarzy, nie tylko tych, którzy stale zajmują się problematyką samorządową. Na prace konkursowe czekamy do 5 stycznia 2009 r.

Do konkursu można zgłaszać materiały publicystyczne (reportaże, analizy, wywiady) w dwóch kategoriach:

– publikacje prasowe
– publikacje radiowe i telewizyjne.

Podobnie jak w roku ubiegłym, w każdej kategorii przyjmowanych będzie nie więcej niż 5 prac jednego autora. W konkursie mogą brać udział prace publikowane lub emitowane w terminie od 1 stycznia do 31 grudnia 2008 roku.

Prace w kategorii “publikacje radiowe i telewizyjne” należy dostarczać na płytach CD lub DVD. Prace należy nadsyłać pocztą lub przynosić osobiście do:

Biura Komunikacji Społecznej
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego
Al. IX Wieków Kielc 3
25-516 Kielce pokój nr 317

Koperty z pracami należy opatrzyć napisem Konkurs o „Złote Pióro Marszałka”. Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się w styczniu 2009 roku podczas noworocznego spotkania Zarządu Województwa ze środowiskiem świętokrzyskich dziennikarzy. Laureaci konkursu otrzymają atrakcyjne nagrody rzeczowe.