60. rocznica uchwalenia Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka

Dziś z okazji 60. rocznicy podpisania Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka o godz. 19.30 przed płytą Praw Człowieka w Kielcach, ATD Czwarty Świat ogłosi apel mający na celu zmobilizowanie społeczeństwa do przyspieszenia ratyfikacji przez Polskę zrewidowanej Europejskiej Karty Społecznej.

Dziś z okazji 60. rocznicy podpisania Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka o godz. 19.30 przed płytą Praw Człowieka w Kielcach, ATD Czwarty Świat ogłosi apel mający na celu zmobilizowanie społeczeństwa do przyspieszenia ratyfikacji przez Polskę zrewidowanej Europejskiej Karty Społecznej.

Wcześniej obędzie się spotkanie pt. ,,Podyskutujmy o Deklaracji Praw Człowieka… ale nie tylko!” (godz. 17.00 – 19.45 – Biuro ATD – Ul. Paderewskiego 20). Spotkanie ATD będzie dla wszystkich okazją, by zastanowić się dlaczego prawa człowieka są tak ważne i co powinniśmy zrobić by były bardziej przestrzegane.
Uczestnicy spotkania zapoznają się ze zrewidowaną Europejską Kartą Społeczną Rady Europy. Dyskusja pozwoli każdemu lepiej zrozumieć miejsce tej Karty w systemie ochrony obywateli w Europie. Karta zawiera prawa i wolności oraz ustanawia mechanizm nadzoru gwarantujący ich przestrzeganie przez Państwa. Na koniec spotkania, około godziny 19.15, ATD zaprosi uczestników do przejścia z banerem pt.: ,,Pociąg Praw Człowieka” przed płytę (w pobliżu Dworca PKP) na której widnieje przesłanie:

,,Tam, gdzie ludzie są skazani na życie w nędzy,
łamane są Prawa Człowieka.
Jednoczenie się dla ich poszanowania
jest najświętszym obowiązkiem.”
– Ojciec Józef Wrzesiński (1917-1988)

O godz. 19.30, przed płytą, ATD skieruje apel mający na celu zmobilizowanie społeczeństwa do przyspieszenia ratyfikacji przez Polskę zrewidowanej Europejskiej Karty Społecznej.

ATD Czwarty Świat jest międzynarodowym ruchem, stawiającym sobie za cel walkę z nędzą i wykluczeniem społecznym (www.atd.org.pl).
10 grudnia 2007 roku ONZ rozpoczął roczną kampanię pod hasłem “Godność i sprawiedliwość dla wszystkich”, aby upamiętnić 60 rocznicę uchwalenia Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka.
Deklaracja jest kamieniem węgielnym pod wciąż rozwijający się system ochrony praw człowieka. Wychodzi naprzeciw potrzebom ludzkim, jednocześnie uznając niepodzielność i współzależność wszystkich praw człowieka. Deklaracja ta dotyczy zarówno praw obywatelskich i politycznych, jak i ekonomicznych, społecznych i kulturalnych. Doskonalenie poszczególnych praw przyczynia się do przestrzegania innych. Podobnie pozbawienie niektórych praw niekorzystnie wpływa na inne. Możliwość korzystania z praw jest niezbędna do życia w godności.

Karta Społeczna w zarysie