Plakat Konkursu Sztuki Ludowej Z Motywem Białej Wycinanki Na Czarno Czerwonym Tle

Konkurs o sztuce ludowej

Wojewódzki Dom Kultury im. Józefa Piłsudskiego w Kielcach zaprasza do udziału w Świętokrzyskim Konkursie Sztuki Ludowej. Celem konkursu jest poznanie twórczości autorów z województwa świętokrzyskiego zajmujących się sztuką ludową, rejestrowanie przemian zachodzących we współczesnej sztuce, dokumentowanie i archiwizowanie materiałów związanych z kulturą ludową, a także popularyzowanie kultury tradycyjnej.

Do udziału w konkursie zapraszamy osoby, które ukończyły 18 lat. Każdy uczestnik może zgłosić nie więcej niż trzy prace o dowolnej tematyce. Wymogiem jest wykonanie jej w jednej z technik sztuki ludowej (rzeźba i płaskorzeźba, ceramika. malarstwo, kowalstwo artystyczne).

Prace należy złożyć w siedzibie Wojewódzkiego Domu Kultury im. Józefa Piłsudskiego w Kielcach do 3 grudnia tego roku. Można również wysłać je pocztą na adres:

Wojewódzki Dom Kultury im. J. Piłsudskiego

ul. Ks. Piotra Ściegiennego 2, 25-033 Kielce

Ogłoszenie wyników, wręczenie nagród i wyróżnień odbędą się podczas wernisażu wystawy pokonkursowej – 10 grudnia 2021 r. o godz. 18:00 w Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach.

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wypełnienie karty zgłoszenia oraz zaopatrzenie prac w metryczkę (imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu, adres mailowy, tytuły prac, wymiary, rok powstania, technika, krótki opis pracy). Regulamin konkursu i karta zgłoszenia dostępne są na stronie http://www.wdkkielce.pl/asp/pl_start.asp?typ=13&sub=0&subsub=0&menu=2&artykul=1196&akcja=artykul

Informacje związane z konkursem można uzyskać w Dziale Dziedzictwa Kulturowego Wojewódzkiego Domu Kultury im. J. Piłsudskiego w Kielcach  pod numerem telefonu:  41 365 51 36.