Nadzieje Kielc

Młodzieżowi radni „Nadziejami Kielc”

Po raz kolejny Miasto Kielce uhonorowało młodych uzdolnionych i ambitnych ludzi. Nagroda „Nadzieje Kielc” przyznawana jest uczniom i absolwentom kieleckich szkół ponadpodstawowych za ich wybitne osiągnięcia w dziedzinie nauki, kultury, sportu czy działalności społecznej. W tym roku w gronie laureatów znaleźli się m.in. Jakub Stachurka, radny Młodzieżowego Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego, przewodniczący Komisji Aktywizacji Młodzieży oraz Piotr Michalski, do niedawna wiceprzewodniczący Młodzieżowego Sejmiku.

W imieniu wyróżnionych głos zabrał Jakub Stachurka: – Dzisiaj, nam laureatom “Nadziei Kielc” towarzyszy wiele emocji – duma i radość. Trudno opisać piękno tych chwil, gdy pasje, ścieżki rozwoju i cele, które pragniemy osiągnąć zostały zauważone i docenione. Nagroda składa na nasze barki szczególną odpowiedzialność. Postaramy się nie zawieść pokładanych w nas nadziei na dalszy rozwój. Zawsze będziemy godnie reprezentować miasto naszej młodości, tak aby cała nasza dziesiątka stała się prawdziwą marką Civitas Kielcensis.

Jakub Stachurka

  • jest absolwentem II Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Śniadeckiego w Kielcach, tegorocznym laureatem XLVII Olimpiady Historycznej, gdzie zajął wysoką V lokatę w kraju. Był jedynym uczestnikiem z okręgu świętokrzysko-radomskiego, który zdobył ten zaszczytny tytuł. Jego specjalizacją była nowożytność. To społecznik, aktywista młodego pokolenia i wolontariusz. Jako przewodniczący samorządu uczniowskiego swojego liceum organizował liczne akcje charytatywne, takie jak: Szlachetna Paczka, pomoc na rzecz dzieci z domu dziecka i dotkniętych chorobami czy wolontariat w czasie pandemii COVID19. Praca dla drugiego człowieka to jego pasja. Zasiada również w Młodzieżowym Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego, z ramienia tego gremium zasiada w Świętokrzyskiej Radzie Innowacji oraz odpowiada za współpracę z Wojewódzkim Domem Kultury. Zwycięzca wielu konkursów z takich dziedzin jak debaty, historia, wiedza konsumencka i krasomówstwo. Projekt jego zespołu okazał się najlepszy na Ogólnopolskim Kongresie Ideathon w kategorii “aktywność obywatelska”.

Piotr Michalski

  • to absolwent II Liceum Ogólnokształcącego imienia Jana Śniadeckiego w Kielcach. Jest przewodniczącym Młodzieżowej Rady Miasta, do niedawna pełnił funkcję wiceprzewodniczącego Młodzieżowego Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego. Jest członkiem miejskiej komisji do spraw Kieleckiego Budżetu Obywatelskiego. Jako zwycięzca ogólnopolskiego hackatonu społecznego Ideathon, brał udział we współtworzeniu “Założeń do Strategii Państwa dla Młodzieży na Lata 2020-30″. Jest zdobywcą II miejsca w XV Edycji Ogólnopolskiego Konkursu Papieskiego, a także II edycji Świętokrzyskiej Olimpiady Wiedzy Konsumenckiej. Aktywnie bierze udział w debatach oksfordzkich. Zwyciężył w kieleckim turnieju debat oxfordzkich „Nie ma przyszłości bez przedsiębiorczości!”, uzyskując tytuł najlepszego mówcy. Zajął III miejsce podczas Finału Ogólnopolskiego XV edycji projektu Najlepsze Zajęcia z Przedsiębiorczości. Jest założycielem oraz prezesem zarządu Perigord Media Group, spółki zajmującej się content marketingiem i reklamą w internecie. Od października, rozpoczyna studia w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

Galeria zdjęć