Konkurs ofert na powierzenie lub wsparcie zadań publicznych Województwa Świętokrzyskiego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2024 r.

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego ogłasza drugi otwarty konkurs ofert na powierzenie lub wsparcie zadań publicznych Województwa Świętokrzyskiego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2024 r.

 

 

W konkursie mogą brać udział organizacje pozarządowe, zgodnie z art. 3 ust. 2 oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r., poz. 571).

 

  • Informacji w sprawie otwartego konkursu ofert udziela:

 

Departament Edukacji, Sportu, Turystyki i Spraw Zagranicznych,

Oddział Sportu  tel:  41 395-10-58, 41 395-11-78, 41 395-11-69, 395-19-91

  • Departament Edukacji, Sportu, Turystyki i Spraw Zagranicznych

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego

  1. IX Wieków Kielc 3

25-516 Kielce

fax. 41 344 52 65

e-mail: sekretariat.est@sejmik.kielce.pl