Jan Matejko Stańczyk Obraz

Konkurs plastyczny

Konkurs “Pojąć sztukę pańską to sztuka”, ma na celu rozwijanie wrażliwości estetycznej dzieci i młodzieży poprzez zachęcenie ich do eksperymentowania z różnymi technikami plastycznymi oraz doskonalenia umiejętności artystycznych.

Uczestnik konkursu ma za zadanie wykonanie pracy plastycznej inspirowanej dowolnym utworem poety Jacka Kaczmarskiego w wybranej przez siebie technice. Konkurs towarzyszy wystawie czasowej o tym samym tytule, prezentowanej w Dawnym Pałacu Biskupów Krakowskich.

O WYSTAWIE

  • Czas trwania konkursu 30.04–15.06.2024 r.
    Przeznaczony dla uczniów w wieku od 6 do 17 lat.
  • Prace oceniane w czterech kategoriach wiekowych: 6–9, 10–12, 12–14 i 15–17 lat.

 

REGULAMIN

KARTA ZGŁOSZENIOWA