Konsultacja oferty tryb pozakonkursowy. “FIRE” – Fundacja Integracja Rozwój Edukacja

Konsultacja oferty tryb pozakonkursowy

Oferta FIRE – Fundacja Integracja Rozwój Edukacja

Oferta poddawana jest konsultacji społecznej w ramach trybu pozakonkursowego. Uwagi należy zgłaszać w terminie 7 dni od dnia publikacji (do 24 maja 2023 roku): pisemnie, faxem lub pocztą elektroniczną na adres:
Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego
al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce fax : 41 342 52 65,
e-mail: sekretariat.KD@sejmik.kielce.pl

Artykuły zawierają treści będące w posiadaniu podmiotu publicznego, które nie zostały przez niego wytworzone. Dostosowanie do wymagań dostępności cyfrowej wymaga modyfikacji, do której organ nie jest uprawniony (art. 3 ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych – Dz.U. z 2019, poz. 848 ze zm.).