Konsultacja oferty – tryb pozakonkursowy. Oferta Koła Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość

Oferta Koła Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość

Publikowana oferta złożona przez Koło Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość  pn. Oprawa artystyczna uroczystości 80. rocznicy poświęcenia Wojennego Cmentarza Partyzanckiego Żołnierzy AK w Skarbowej Górze , poddawana jest konsultacji społecznej w ramach trybu pozakonkursowego. Uwagi należy zgłaszać w terminie 7 dni od dnia publikacji (do 19 lutego 2024 roku) pisemnie, faxem lub pocztą elektroniczną na adres:

Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego

Al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce

fax : 41 395 16 79,

e-mail: sekretariat.KD@sejmik.kielce.pl

Artykuły zawierają treści będące w posiadaniu podmiotu publicznego, które nie zostały przez niego wytworzone. Dostosowanie do wymagań dostępności cyfrowej wymaga modyfikacji, do której organ nie jest uprawniony (art. 3 ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych – Dz.U. z 2019, poz. 848 ze zm.).