Konsultacja oferty – tryb pozakonkursowy. Oferta Stowarzyszenia na Rzecz Pomocy Dzieciom i Młodzieży Zagrożonej Demoralizacją „Kotwica”

Oferta Świętokrzyskiego Stowarzyszenia na Rzecz Pomocy Dzieciom i Młodzieży Zagrożonej Demoralizacją „Kotwica” w Skarżysku-Kamiennej

Publikowana oferta poddawana jest konsultacjom społecznym w ramach trybu pozakonkursowego. Uwagi należy zgłaszać w terminie 7 dni od dnia publikacji pisemnie, faxem lub pocztą elektroniczna na adres:

 

  • Departament Edukacji, Sportu, Turystyki i Spraw Zagranicznych

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego

  1. IX Wieków Kielc 3

25-516 Kielce

fax. 41 344 52 65

e-mail: sekretariat.EST@sejmik.kielce.pl

 

Artykuły zawierają treści będące w posiadaniu podmiotu publicznego, które nie zostały przez niego wytworzone. Dostosowanie do wymagań dostępności cyfrowej wymaga modyfikacji, do której organ nie jest uprawniony (art. 3 ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych – Dz.U. z 2019, poz. 848 ze zm.).