Konsultacja oferty tryb pozakonkursowy. Oferta Stowarzyszenia Rekonstrukcji Historycznej 4 Pułku Piechoty Legionów w Kielcach

Konsultacja oferty tryb pozakonkursowy

Oferta Stowarzyszenia Rekonstrukcji Historycznej 4 Pułku Piechoty Legionów w Kielcach

Publikowana oferta Stowarzyszenia Rekonstrukcji Historycznej 4 Pułku Piechoty Legionów w Kielcach pn. Kalendarz na 2024 rok – Generałowie Okręgu Generalnego Kielce. 85. Rocznica wybuchu II Wojny Światowej, poddawana jest konsultacji społecznej w ramach trybu pozakonkursowego.

Uwagi należy zgłaszać w terminie 7 dni od dnia publikacji (do 8 czerwca 2023 roku): pisemnie, faxem lub pocztą elektroniczną na adres:
Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego
al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce fax : 41 342 52 65,
e-mail: sekretariat.KD@sejmik.kielce.pl

Artykuły zawierają treści będące w posiadaniu podmiotu publicznego, które nie zostały przez niego wytworzone. Dostosowanie do wymagań dostępności cyfrowej wymaga modyfikacji, do której organ nie jest uprawniony (art. 3 ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych – Dz.U. z 2019, poz. 848 ze zm.).