Konsultacja oferty tryb pozakonkursowy. Oferta Stowarzyszenia Rekonstrukcji Historycznych AVITO VIVIT HONORE

Konsultacja oferty tryb pozakonkursowy

Oferta Stowarzyszenia Rekonstrukcji Historycznych AVITO VIVIT HONORE

Publikowana oferta przez Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznych „AVITO VIVIT HONORE” pn. Inscenizacja drogi krzyżowej „XII Szydłowska Pasja 2024” poddawana jest konsultacji społecznej w ramach trybu pozakonkursowego.

Uwagi należy zgłaszać w terminie 7 dni od dnia publikacji (do 21 lutego 2024 roku) pisemnie, faxem lub pocztą elektroniczną na adres: Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego
al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce fax : 41 395 16 79, e-mail: sekretariat.KD@sejmik.kielce.pl

Artykuły zawierają treści będące w posiadaniu podmiotu publicznego, które nie zostały przez niego wytworzone. Dostosowanie do wymagań dostępności cyfrowej wymaga modyfikacji, do której organ nie jest uprawniony (art. 3 ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych – Dz.U. z 2019, poz. 848 ze zm.).