Konsultacja oferty tryb pozakonkursowy. Oferta Stowarzyszenia Teatralnego TeTaTeT

Konsultacja oferty tryb pozakonkursowy

Oferta Stowarzyszenia TeTaTeT

Publikowana oferta przez Stowarzyszenie Teatr TeTaTeT pn. „Wesoły wdowiec”, poddawana jest konsultacji społecznej w ramach trybu pozakonkursowego.

Uwagi należy zgłaszać w terminie 7 dni od dnia publikacji (do 19 lutego 2024 roku) pisemnie, faxem lub pocztą elektroniczną na adres: Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego
al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce fax : 41 395 16 79,
e-mail: sekretariat.KD@sejmik.kielce.pl

Artykuły zawierają treści będące w posiadaniu podmiotu publicznego, które nie zostały przez niego wytworzone. Dostosowanie do wymagań dostępności cyfrowej wymaga modyfikacji, do której organ nie jest uprawniony (art. 3 ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych – Dz.U. z 2019, poz. 848 ze zm.).