Konsultacja oferty tryb pozakonkursowy. Oferta Stowarzyszenia Twórczego “Zenit”

Konsultacja oferty tryb pozakonkursowy.

Oferta Stowarzyszenia Twórczego Zenit

Publikowana oferta Stowarzyszenia Twórczego „Zenit” pn. Publikacja książki „Jan Nepomucen Lewicki. esej o adaptacji obrazkowej „Pamiętników” Jana Chryzostoma Paska i narodzinach polskiego fandomu/ Jan Nepomucen Lewicki. an essay on the picture adaptation of Jan Chrysostom Pasek’s „Memoirs” and the birth of the Polish fandom” w wersji dwujęzycznej polsko-angielskiej, poddawana jest konsultacji społecznej w ramach trybu pozakonkursowego.

Uwagi należy zgłaszać w terminie 7 dni od dnia publikacji (do 11 sierpnia 2023 roku): pisemnie, faxem lub pocztą elektroniczną na adres:
Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego
al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce fax : 41 342 52 65, e-mail: sekretariat.KD@sejmik.kielce.pl