Konsultacja oferty tryb pozakonkursowy. Oferta Świętokrzyskiego Stowarzyszenia Inicjatyw Społecznych im. S. Staszica

Konsultacja oferty tryb pozakonkursowy

Oferta Świętokrzyskie Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych im. Stanisława Staszica

Publikowana oferta poddawana jest konsultacjom społecznym w ramach trybu pozakonkursowego. Uwagi należy zgłaszać w terminie 7 dni od dnia publikacji pisemnie, faxem lub pocztą elektroniczną na adres:

Departament Edukacji, Sportu, Turystyki i Spraw Zagranicznych
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego
al. IX Wieków Kielc 3
25-516 Kielce
fax. 41 395 16 79
e-mail: sekretariat.est@sejmik.kielce.pl