Konsultacja oferty – trybu pozakonkursowego Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Opatowskiej

Konsultacja oferty w ramach trybu pozakonkursowego Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Opatowskiej na realizację zadania publicznego pn. Album „Muzeum Geodezji i Kartografii w Opatowie”.

Oferta Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Opatowskiej

Publikowana oferta poddawana jest konsultacjom społecznym w ramach trybu pozakonkursowego.
Uwagi należy zgłaszać w terminie 7 dni od dnia publikacji (do 13 października 2021 roku): pisemnie, faxem lub pocztą elektroniczną na adres:

Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego
Al. IX wieków Kielc 3
25-516 Kielce
fax : 41 342 52 65
email: sek.kd@sejmik.kielce.pl

Artykuły zawierają treści będące w posiadaniu podmiotu publicznego, które nie zostały przez niego wytworzone. Dostosowanie do wymagań dostępności cyfrowej wymaga modyfikacji, do której organ nie jest uprawniony (art. 3 ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych – Dz.U. z 2019, poz. 848 ze zm.).