Konsultacja oferty – tryb pozakonkursowy. Oferta Ostrowieckiego Stowarzyszenia Taekwondo Olimpijskiego „OSTO”

Oferta Ostrowieckiego Stowarzyszenia Taekwondo Olimpijskiego „OSTO”

Publikowana oferta poddawana jest konsultacjom społecznym w ramach trybu pozakonkursowego. Uwagi należy zgłaszać w terminie 7 dni od dnia publikacji pisemnie, faxem lub pocztą elektroniczna na adres:

Departament Edukacji, Sportu, Turystyki i Spraw Zagranicznych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego

al. IX Wieków Kielc 3

25-516 Kielce

fax. 41 344 52 65 e-mail: sekretariat.est@sejmik.kielce.pl

 

Artykuł zawiera treści będące w posiadaniu podmiotu publicznego, które nie zostały przez niego wytworzone. Dostosowanie do wymagań dostępności cyfrowej wymaga modyfikacji, do której organ nie jest uprawniony (art. 3 ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych – Dz.U. z 2019, poz. 848 ze zm.).