Konsultacje społeczne projektu pn. „Regionalny Plan Transportowy Województwa Świętokrzyskiego na lata 2021-2030” wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko

W dniu 10 maja 2023 r. Uchwałą Nr 7018/23 Zarząd Województwa Świętokrzyskiego przyjął projekt ,,Regionalnego Planu Transportowego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2021 – 2030” wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko jednocześnie kierując w/w dokument do konsultacji społecznych oraz podając do publicznej widomości informację o toczących się konsultacjach.

Uchwała Nr 7018,23 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 10 maja 2023r

Projekt Regionalnego Planu Transportowego Województwa Świętokrzyskie 2021 – 2023załączniki do projektu

Obwieszczenie Zarządu Województwa Świętokrzyskiego o przystąpieniu do konsultacji projektu ,,Regionalnego Planu Transportowego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2021 – 2030”Obwieszczenie Zarządu Województwa 

Prognoza oddziaływania na środowisko  – załączniki do prognozy

Formularz uwag