Dyrektor Sułek Prezentuje Na Telebimie Sumy, Które Unia Da Na Programy.

Konsultacje unijne w Sandomierzu

Kolejny dzień konsultacji społecznych tym razem w Sandomierzu. O tym, ile województwo świętokrzyskie otrzyma w rozpoczynającej się perspektywie finansowej na lata 2021 -2027 z Unii Europejskiej i na co może wydać fundusze – mówili Jacek Sułek, dyrektor Departamentu Inwestycji i Rozwoju Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, Katarzyna Kubicka dyrektor Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu i Aleksandra Marcinkowska, dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach.

 Konsultacjom społecznym, które trwają już w naszym regionie od 2 tygodni towarzyszą prace nad ostatecznym kształtem Kontraktu Programowego dla Województwa Świętokrzyskiego. Dokument ten określa kierunki i warunki dofinansowania programu regionalnego na lata 2021-2027, zawiera również listę projektów priorytetowych. W styczniu 2022 r. Zarząd Województwa Świętokrzyskiego planuje przedstawić skonsultowany już program regionalny – Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego – Komisji Europejskiej.

Dziś ze szczegółami programu zapoznali się starosta, burmistrzowie i wójtowie z terenu powiatu sandomierskiego. Jacek Sułek, dyrektor Departamentu Inwestycji i Rozwoju Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego wyszczególnił siedem priorytetów Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, na których realizację województwo otrzyma 1 mld 403 mln euro:

 • Konkurencyjna gospodarka – ponad 223 mln euro
 •  Region przyjazny dla środowiska – 352, 8 mln euro
 •  Mobilność miejska – 40 mln euro
 • Dostępne Świętokrzyskie – 140 mln euro
 • Świętokrzyskie dla mieszkańców – 104,5 mln euro
 • Wspólnota i przestrzeń – 150 mln euro
 • Pomoc Techniczna – 40,6 mln euro

Natomiast na priorytety Europejskiego Funduszu Społecznego+ (Profilaktyka i ochrona zdrowia mieszkańców, Edukacja na wszystkich etapach życia, Usługi społeczne i zdrowotne, Aktywni na rynku pracy, Pomoc Techniczna)  przeznaczono 352 mln euro.

Program Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego będzie skoncentrowany przede wszystkim na wsparciu przedsiębiorczości i innowacji oraz na inwestycjach przyjaznych środowisku.  Unia szczególny nacisk kładzie na realizację kilku priorytetów: zielony ład, transformację cyfrową, niwelowanie różnic rozwojowych pomiędzy regionami oraz wspieranie partnerów lokalnych. Ponadto zwiększeniu atrakcyjności regionu w zakresie zatrudnienia, równości płci, wspieraniu młodych ludzi, walce z ubóstwem oraz integracji z mieszkańcami krajów trzecich.

Program regionalny przewiduje m.in. dotację na drogi w wysokości 140 mln. euro, 87 mln euro na projekty badawcze. W ramach cyfryzacji na cyfryzację placówek zdrowotnych przewidziano ponad 20 mln euro, z kolei na działania pożyczkowe dla przedsiębiorców, które już są realizowane – ponad 300 mln. euro. W przyszłości – ma być dodatkowo 90 mln. euro. Priorytetem regionu świętokrzyskiego ma być zwiększenie efektywności energetycznej budynków – ponad 120 mln. euro. Z tych pieniędzy będzie można finansować budynki należące do TBS i wspólnot mieszkaniowych, ale nie obejmą one remontów spółdzielni. Z kolei w ramach priorytetu „Mobilność miejska” przewiduje się przeznaczyć 30 mln euro na komunikację miejską: w tym na budowę dworców, przystanków, zakup taboru niskoemisyjnego czy punkty naprawy dla autobusów miejskich. Priorytetem regionu są: budowa ambulatorium dla pacjentów tzw. jednodniowych przy Onkologii, budowa bloku operacyjnego w Szpitalu Zespolonym i ambulatorium dla pacjentów z rakiem płuc w Szpitalu na Czerwonej Górze.

23 ml euro planuje się przeznaczyć na infrastrukturę w turystyce i kulturze, i tu produkty muszą być zintegrowane, a gminy muszą się dogadywać między sobą, żeby np. kontynuować ścieżki rowerowe czy szlaki turystyczne. 24 mln euro ma być przeznaczone na infrastrukturę edukacyjną, 30 mln euro na rewitalizację miast. Region chce również mocno zainwestować w nowoczesną technologię do walki z rakiem, która już jest realizowana w Centrum Badań Molekularnych w Kielcach.

Z kolei Katarzyna Kubicka, dyrektor Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego mówiła o potrzebie podniesienia kwalifikacji nauczycieli, tak by uczniowie kończący 8 klasę osiągali wyższe wyniki na testach niż ich rówieśnicy w innych województwach. Unia szczególny nacisk kładzie na rozwój szkolnictwa branżowego, stąd przewidziana kwota – 30 mln euro m.in. na wyposażenie warsztatów, płatne staże. Ponad 45% szkół w naszym województwie nie zatrudnia pedagoga ani psychologa, stąd będą fundusze na ich zatrudnienie. Przewidziane są również stypendia w kwocie 1,4 mln euro dla studentów kształcących się na kierunku lekarskim, pod warunkiem, że mają nie opuszczać regionu w poszukiwaniu pracy. Ogromna kwota – ponad 72 mln euro ma być przeznaczona na aktywizację zawodową osób bezrobotnych i poszukujących pracy. Nie zapomniano również o seniorach i funduszach na rehabilitację dzieci.

W konsultacjach bierze udział również Anna Kucharczyk, zastępca dyrektora Departamentu Inwestycji i Rozwoju w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego.

Cykl konsultacji społecznych potrwa do 8 listopada.

Harmonogram konsultacji

 • 12.10.2021 – Staszów
 • 13.10.2021 – Busko – Zdrój
 • 15.10.2021 – Ostrowiec Świętokrzyski
 • 18.10.2021 – Końskie
 • 20.10.2021 – Włoszczowa
 • 29.10.2021 – Kazimierza Wielka
 • 04.11.2021 – Opatów
 • 05.11.2021 – Pińczów
 • 08.11.2021 – Skarżysko – Kamienna. Wszystkie spotkania konsultacyjne rozpoczynają się o godz. 10, można je śledzić również  za pośrednictwem platformy internetowej Webex: https://sejmik-kielce.webex.com/meet/konsultacje

Galeria zdjęć