Andrzej Prus Przewodniczacy Sejmiku Mowi O Programie Regionalnym 768x512

Konsultacje unijne w Starachowicach

Dziś  kolejny dzień konsultacji społecznych nowego programu unijnego  w regionie. O założeniach nowego programu regionalnego w Starachowicach mówił między innymi Andrzej Pruś, przewodniczący Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego.

Województwo świętokrzyskie w rozpoczynającej się perspektywie finansowej na lata 2021 -2027 otrzyma na realizację programu regionalnego 1 mld 403 mln euro. W ramach tego programu zaplanowano siedem priorytetów Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego :

  •  Konkurencyjna gospodarka – ponad 223 mln euro
  •   Region przyjazny dla środowiska – 352, 8 mln euro
  • Mobilność miejska – 40 mln euro
  • Dostępne Świętokrzyskie – 140 mln euro
  • Świętokrzyskie dla mieszkańców – 104,5 mln euro
  • Wspólnota i przestrzeń – 150 mln euro
  •  Pomoc Techniczna – 40,6 mln euro

Natomiast na priorytety Europejskiego Funduszu Społecznego+ (Profilaktyka i ochrona zdrowia mieszkańców, Edukacja na wszystkich etapach życia, Usługi społeczne i zdrowotne, Aktywni na rynku pracy, Pomoc Techniczna)  przeznaczono 352 mln euro.

Szczegółowe założenia programu unijnego objaśniali włodarzom z terenu powiatu starachowickiego: Anna Kucharczyk, zastępca dyrektora Departamentu Inwestycji i Rozwoju Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, Katarzyna Kubicka dyrektor Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu i Aleksandra Marcinkowska, dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach.

Program Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego będzie skoncentrowany przede wszystkim na wsparciu przedsiębiorczości i innowacji oraz na inwestycjach przyjaznych środowisku.  Dzięki środkom unijnym Zarząd Województwa Świętokrzyskiego będzie wspierał proces budowy gospodarki opartej na wiedzy oraz stwarzał warunki umożliwiające współpracę przedsiębiorstw i nauki. Z kolei środki z Europejskiego Funduszu Społecznego  będą służyć podniesieniu atrakcyjności rynku pracy, a co za tym idzie – zahamowaniu odpływu z naszego regionu ludzi młodych. Niezwykle istotne jest także wzmocnienie opieki nad osobami starszymi, podniesienie jakości edukacji na wszystkich etapach kształcenia oraz zapewnienie mieszkańcom naszego regionu profilaktyki i opieki zdrowotnej na odpowiednim poziomie.

Unia szczególny nacisk kładzie na realizację kilku priorytetów: zielony ład, transformację cyfrową, niwelowanie różnic rozwojowych pomiędzy regionami oraz wspieranie partnerów lokalnych. Ponadto na zwiększenie atrakcyjności regionu w zakresie zatrudnienia, równości płci, wspieraniu młodych ludzi, walce z ubóstwem oraz integracji z mieszkańcami krajów trzecich.

Jak podkreśliła Anna Kucharczyk, wicedyrektor Departamentu Inwestycji i Rozwoju Urzędu Marszałkowskiego – konsultacjom społecznym towarzyszą prace nad ostatecznym kształtem Kontraktu Programowego dla Województwa Świętokrzyskiego. Dokument ten określa kierunki i warunki dofinansowania programu regionalnego na lata 2021-2027, zawiera również listą projektów priorytetowych. W styczniu 2022 r.  Zarząd Województwa Świętokrzyskiego planuje przedstawić program regionalny Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego Komisji Europejskiej.

Cykl konsultacji społecznych potrwa do 8 listopada .

Harmonogram konsultacji

11.10.2021 – Sandomierz

12.10.2021 – Staszów

13.10.2021 – Busko – Zdrój

15.10.2021 – Ostrowiec Świętokrzyski

18.10.2021 – Końskie

20.10.2021 – Włoszczowa

29.10.2021 – Kazimierza Wielka

04.11.2021 – Opatów

05.11.2021 – Pińczów

08.11.2021 – Skarżysko – Kamienna

 

Galeria zdjęć